ქალთა შრომითი უფლებები საქართველოში

  • რა ტიპის გენდერულ დისკრიმინაციებს ვაწყდბით შრომით ურთიერთობებში;
  • რისგან გვიცავს და რა უფლებებს გვანიჭებს შრომის კოდექსი ქალებს;
  • რა მექანიზმები არსებობს ჩვენი შრომითი უფლებების დასაცავად.
ანა თვარაძე – ორგანიზაცია “უფლებები საქართველოს” იურისტი ამ თემებზე GCRT-ისFacebook Live-ის საშუალებით ჩვენთან ერთად საუბრობს.
 
ლაივი იმართება პროექტის „გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს GCRT ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.