01

ფსიქოლოგიური სერვისი

ფსიქოლოგიური მომსახურება მოიცავს ფსიქო–დიაგნოსტიკას და კლიენტის პირველად ინტერვიუს ცენტრში შეხვედრის დროს; დახმარების ღონისძიებებს, როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ და ოჯახურ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციებს.

02

სოციალური სერვისი

GCRT–ს მიერ კლიენტებისათვის შეთავაზებული სოციალური მომსახურება მოიცავს:

კლიენტის სოციალური საჭიროებების შეფასება

შესაბამისი სოციალური ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ამ ღონისძიებების კლიენტისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

03

სამედიცინო სერვისი

ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილი სამედიცინო მომსახურება მოიცავს ლაბორატორიულ და კლინიკურ კვლევებს, თერაპევტის კონსულტაციას, რეფერალურ სამედიცინო დაწესებულებებში სხვადასხვა პროფილის პროფესიონალებთან კონსულტაციას, მედიკამენტოზური მკურნალობას და სპეციალური ფიზიოთერაპიული პროცედურებს.

GCRT რიცხვებში

0 24

წელი დაარსებიდან

0 3

რეგიონული ოფისი

0 10
k

ბენეფიციარი

სიახლეები

გამოიწერეთ სიახლეები