სრჯ-სთან დაკავშირებული სერვისები

 

  • Რამდენად ხელმისაწვდომია სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისები ეთნიკური უმცირესობებისათვის?
  • Რა ბარიერებს აწყდებიან ამ გზაზე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი გოგონები და ქალები?
 
სამირა ისმაილოვა – ორგანიზაცია “სამოქალაქო თანასწორობის პლატფორმის” თავმჯდომარე ამ თემებზე ჩვენთან ერთად ისაუბრებს.
 
ლაივი იმართება პროექტის „გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს GCRT ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით