საპროტესტო აქციებისა და დაკავების დროს წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის მტკიცებულებების შეგროვების ილუსტრირებული გზამკვლევი