ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა

პროექტი მიზნად ისახავს ძალადობის შემთხვევების პრევენციას საქართველოში, კერძოდ:

• საკანონმდებლო ჩარჩოსა და პოლიტიკის დოკუმენტების ცვლილების ინიცირებას;

• საქართველოს რეგიონებში საგანმანათლებლო აქტივობების დანერგვას ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციის მიზნით;

• სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და ძალადობის შემთხვევების აღმოფხვრას.

პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციები იმუშავებენ გენდერული ნიშნითა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან და გოგონებთან.

–  საფარი

– ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი

– ქალთა ფონდი საქართველოში

– მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება

– არტარეა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.