როგორ დავიცვათ ციფრული უსაფრთხოება?

ტექნოლოგიების გამოყენების მასშტაბებთან ერთად იზრდება გენდერული ნიშნით ჩადენილი კიბერდანაშაულების სტატისტიკაც. ლილი ფულარიანი – ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტი გვიზიარებს:
  • რა ტიპის საფრთხეები არსებობს ციფრულ სამყაროში;
  • როგორ დავიცვათ ჩვენი ციფრული უსაფრთხოება;
  • რა ბერკეტები არსებობს კანონში კიბერდანაშაულების წინააღმდეგ და როდის შეგვიძლია მივმართოთ პოლიციას.
ლაივი იმართება პროექტის „გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს GCRT ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.