ლიტერატურის სწავლება და გენდერული სტერეოტიპები

  • Რა გავლენას ახდენს ლიტერატურის სწავლების მეთოდები გენდერული სტერეოტიპების კვლავწარმოებაზე?
  • Რა როლი აქვს სკოლასა და მასწავლებელს ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციაში და რა უნდა გავითვალისწინოთ?
თეონა ბექიშვილი – ლიტერატორი, პედაგოგი და მკვლევარი ამ თემებზე GCRT-ის Facebook Live-ის საშუალებით ჩვენთან ერთად ისაუბრებს.
ლაივი იმართება პროექტის „გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს GCRT ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.